• Xếp theo:
Máy đo đường huyết OneTouch Ultra bán chạy

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra bán chạy

Mã SP: 46018

1,995,000đ
2,660,000₫
Máy thử tiểu đường one call plus bán chạy

Máy thử tiểu đường one call plus bán chạy

Mã SP: 46017

750,000đ
986,842₫
Máy tiểu đường one call EZ II bán chạy

Máy tiểu đường one call EZ II bán chạy

Mã SP: 46016

435,000đ
564,935₫
Que thử đường huyết one call plus bán chạy

Que thử đường huyết one call plus bán chạy

Mã SP: 46014

147,000đ
183,750₫
Hộp que thử đường huyết OMRON bán chạy

Hộp que thử đường huyết OMRON bán chạy

Mã SP: 46008

275,000đ
308,989₫
Máy đo đường huyết caresen pro bán chạy

Máy đo đường huyết caresen pro bán chạy

Mã SP: 45801

1,400,000đ
1,573,034₫
MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CARESENS N bán chạy

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CARESENS N bán chạy

Mã SP: 45391

450,000đ
500,000₫
Que đường huyết caresen vỉ bán chạy

Que đường huyết caresen vỉ bán chạy

Mã SP: 45390

130,000đ
147,727₫
HỘP 25 QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT OGCARE bán chạy

HỘP 25 QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT OGCARE bán chạy

Mã SP: 45386

155,000đ
176,136₫
Que đường huyết caresen hộp 25t bán chạy

Que đường huyết caresen hộp 25t bán chạy

Mã SP: 45385

130,000đ
147,727₫
Máy Đo Đường Huyết Onetouch Ultra2 bán chạy

Máy Đo Đường Huyết Onetouch Ultra2 bán chạy

Mã SP: 45157

1,900,000đ
2,111,111₫


086.649.0168

Back to top